Közérdekű adatok

Duna Művészegyüttes Közhasznú Nonprofit Kft
székhely: 1135 Budapest, Kisgömb u. 26.
telefon: +36 1 224 1130
e-mail: info@dunamuveszegyuttes.hu
honlap: www.dunamuveszegyuttes.hu
Közérdekű adatigénylés:  Dr. Bába Szilvia Ph.D. ügyvezető igazgató
e-mail: baba.szilvia@dunamuveszegyuttes.hu

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Visszaélés-bejelentési szabályzat és adatkezelési tájékoztató

Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

5 millió Forint feletti értékű szerződések

Adásvételi szerződés (közbeszerzési eljárásban) – Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó,
Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

Tanácsadói szerződés

Szolgáltatási szerződés – SÍN Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft.

 

Bérleti szerződés – Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Vállalkozási szerződés (közbeszerzési eljárásban) -Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2023

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2021

Éves közbeszerzési terv 2024

Közbeszerzési terv 2022

Közbeszerzési terv 2023

Közbeszerzési terv 2021

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2020

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2022

Közbeszerzési terv 2020

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2019

Éves közbeszerzési terv, 2018

Éves beszámoló és közhasznúségi jelentés 2018

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2017

Éves beszámoló 2016

Közhasznúsági jelentés 2016

Közhasznúsági melléklet 2015.

Éves beszámoló 2015.

Közhasznúsági melléklet 2014.

Éves beszámoló 2014.

Közhasznúsági melléklet 2013.

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2012

Közhasznúsági melléklet 2012.

2012. évi szöveges beszámoló az előadó-művészeti tevékenységhez kapott társasági adókedvezményre jogosító támogatásról

Közhasznúsági Jelentés 2011.

Éves beszámoló 2011.

2011. évi szöveges beszámoló az előadó-művészeti tevékenységhez kapott társasági adókedvezményre jogosító támogatásról

6/2010. (II. 4.) OKM Rendelet 2. sz. melléklet – Pénzügyi elszámolás

Közhasznúsági Jelentés 2010.

Közhasznúsági Jelentés 2009.

Közhasznúsági Jelentés 2008.

Az Állami Számvevőszék „Jelentés a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. – az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése” c. jelentése